Stauracanthus genistoides (Brotero) Sampaio

tojo-bonito

Outros Nomes Comuns: tojo-chamusco, tojo-manso

Sinonímias de Stauracanthus genistoides

Ulex genistoides

Morfologia de Stauracanthus genistoides

 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto