Phalaris aquatica Linnaeus

alpista-da-água

Morfologia de Phalaris aquatica

 © Carlos M Silva
 © Carlos M Silva